รœBERRASCHUNG ๐ŸŸ H1Z1: King of the Kill BattleRoyale #056

Heute gibt es fรผr uns eine kleine รœberraschung. Wir denken jedenfalls, dass der Gegner im Wohnwagen ist. Aber ist er das wirklich? Seht selbst ๐Ÿ˜‰

ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยท

Mitspieler
โ–บ OnkelPoppi: https://goo.gl/O3OqRq

ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยท

Social Media
โ–บ http://Twitter.com/FreshFries90
โ–บ http://www.Facebook.com/FreshFries90
โ–บ http://www.Instagram.com/FreshFries90

ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยท

โ–บ Spenden: https://www.tipeeestream.com/freshfries/donation
โ–บ Community-Teamspeakserver: FreshFries.Nitrado.net
โ–บ Joine meiner Steamgruppe: http://steamcommunity.com/groups/FreshFriesYT

ยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยทยญยทยทยท

H1Z1
Enter a world that has been overrun by zombies and fellow survivors since the H1Z1 virus outbreak. Fight for your life against the infected and against the brutality of others as you attempt to live and see another day. Every moment is borrowed time with one question to answerโ€ฆ Will You Survive?

โ€˜Music by Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com)โ€™

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verรถffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.